big big shop
3 周前
21956
3 周前
21956
女神鄺潔楹約你齊齊煮鮑參海鮮宴
女神鄺潔楹約你齊齊煮鮑參海鮮宴 女神鄺潔楹同戴祖儀係bigbgishop買左大堆鮑參海鮮食材,仲想約你一齊跟肥仔鬼馬教主取經,用簡易食譜同名貴海鮮食材輕鬆煮出一餐鮑參海鮮宴,三餸一湯無難度!唔止大飽口福,一身好廚藝女神個個都比like啦!依家上big big shop買鮑參海鮮,唔止平靚正,仲有好多獨家優惠同贈品!嘩~仲唔嗱嗱聲同女神一齊上big big shop掃貨煮返餐!
#big big shop #鄺潔楹 #海鮮 #大棧 #大昌行 #鮑魚 #海參 #優惠 #贈品 #獨家
留言0 則留言