Ben Sir 睇樓團
3 個月前
54718
3 個月前
54718
Ben Sir睇樓團 第四集超筍盤推介
今時今日喺香港,你有5百幾萬,你只可以買到一個細細地嘅幾百呎單位;但係去到箱根,揸住548萬,你竟然可以買到成幢,有8間房嘅10658呎溫泉旅館!!!!
#BenSir睇樓團 # BenSir # 歐陽偉豪 # 陸浩明 # 林穎彤 # 日本 # 東京 # 箱根 # 湯河原溫泉 # 退休之選
留言0 則留言