Big Big College失驚無神安排我教何遠東 @fattung924 做地面同空中瑜伽啊😆 好驚喜同好有挑戰性! 大家想唔想知佢做成點呢😝密切留意big big channel喇!