Hi大家好!德國天氣開始熱啦,無咩胃口食熱嘢。 一於快手整個涼浸浸韓式冷麵啦,想知點整就去埋我哋個page啦!😁 我哋做嘅白蘆筍片睇咗未架??快d捧下場啦 😄