Enews Official
3 個月前
12
3 個月前
12
(國語)黃家強赴上海登台 賣力獻唱多首Beyond經典歌
不經不覺樂隊Beyond嘅主音黃家駒已經離開大家25年,但係佢嘅歌曲到今時今日依然得到唔少歌迷嘅支持,嚟緊黃家強仲會喺北京為哥哥舉行紀念活動,而呢日佢現身上海擔任活動嘉賓,亦即場唱出多首Beyond經典金曲。
##黃家強 ##黃家駒 ##上海 ##活動 ##經典金曲 ##TVB ##bigbigchannel
留言0 則留言