Enews Official
3 個月前
12
3 個月前
12
新劇扮演17歲女學生 楊丞琳指詮釋難度大
楊丞琳相隔兩年再有新劇推出,呢日佢同劇中演員如藍正龍等出席記者會介紹新作。劇中唔少演員要扮演17歲學生,對於天生娃娃臉嘅楊丞琳嚟講應冇難度,但佢話要演繹17歲嘅眼神同笑容,真係有一定難度。
##楊丞琳 ##藍正龍 ##台灣 ##記者會 ##新劇 ##17歲 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言