Enews Official
4 個月前
6
4 個月前
6
(國語) 梁文音舉行新專輯發佈會 獻唱新歌讓歌迷大飽耳福
已經有3年冇出碟嘅梁文音,近日終於推出新專輯,呢日佢喺台北舉行記者會,當然唔少得即場獻唱新歌,畀大家先聽為快。而最令梁文音驚喜,係大會秘密請嚟佢嘅家人到場為佢打氣,結果令文音感動落淚。
##梁文音 ##台灣 ##新專輯 ##記者會 ##感動落淚 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言