Enews Official
4 個月前
31
4 個月前
31
(國語)周柏豪推出全新單曲男人背後 藉新歌感謝太太及幕後團隊
周柏豪近年接劇接電影唔停手,正當大家以為佢放棄唱歌,其實佢私下密密創作,近日佢終於有新歌推出。柏豪呢日接受StarTalk訪問,講到新歌《男人背後》,佢坦言希望籍新歌多謝太太多年嚟嘅支持。
##周柏豪 ##startalk ##男人背後 ##新歌 ##太太 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言