Enews Official
4 個月前
9
4 個月前
9
(國語)許冠傑譚詠麟八月開個唱 現場獻唱三首金曲
許冠傑(Sami)同譚詠麟(校長)將再合體舉行演唱會,呢日佢哋以襯到絕嘅打扮出席記者會,佢哋仲即場獻唱三首經典金曲,令現場嘉賓拍爛手掌。Sam表示有啲金曲會填上新歌詞,希望畀歌迷有新鮮感。
##譚詠麟 ##許冠傑 ##記者會 ##演唱會 ##歌詞 ##金曲 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言