Enews Official
3 個月前
31
3 個月前
31
許冠傑譚詠麟再合體開騷 記招上率先開金口獻唱
許冠傑(Sami)同譚詠麟(校長)將再合體舉行演唱會,呢日佢哋以襯到絕嘅打扮出席記者會,佢哋仲即場獻唱三首經典金曲,令現場嘉賓拍爛手掌。Sam表示有啲金曲會填上新歌詞,希望畀歌迷有新鮮感。
##許冠傑 ##譚詠麟 ##演唱會 ##記者會 ##歌曲 ##新詞 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言