Enews Official
4 個月前
38
4 個月前
38
為新劇角色做足準備 唐嫣惡補法律知識大感困難
唐嫣樣靚身材好,難怪近年片約不斷,最近佢又接咗一部新劇,呢日唐嫣喺北京出席活動大騷長腿,訪問中都有提到拍攝新劇嘅過程。原來今次唐嫣喺劑中扮演法學院留學生,當中對白有好多法律知識,難怪佢都話有唔少困難。
##唐嫣 ##唐藝昕 ##張天愛 ##北京 ##長腿 ##新劇 ##法律 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言