Enews Official
3 個月前
6
3 個月前
6
(國語)為新劇角色做足準備 唐嫣惡補法律知識大感困難
唐嫣樣靚身材好,難怪近年片約不斷,最近佢又接咗一部新劇,呢日唐嫣喺北京出席活動大騷長腿,訪問中都有提到拍攝新劇嘅過程。原來今次唐嫣喺劑中扮演法學院留學生,當中對白有好多法律知識,難怪佢都話有唔少困難。
##tvb ##唐嫣 ##唐藝昕 ##張天愛 ##楊蓉 ##北京 ##長腿 ##新劇 ##法律 ##對白 ##bigbigchannel
留言0 則留言