Enews Official
3 個月前
17
3 個月前
17
(國語)輕鬆面對女兒入學事宜 曾愷玹拒當怪獸家長
台灣女星曾愷玹自從結婚及生囡囡後,鮮有公開露面,呢日佢以低胸晚裝出席活動,佢笑言好享受拋低老公同囡囡嘅獨處時光。講到囡囡,原來轉眼間已經準備讀書,曾愷玹指自己唔會太過緊張,拒絕做怪獸家長。
##曾愷玹 ##台灣 ##低胸 ##囡囡 ##老公 ##怪獸家長 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言