Enews Official
4 個月前
1
4 個月前
1
(國語)分享上台比賽心得 林宥嘉稱投入演唱最重要
林宥嘉同太太丁文琪,好快就會榮升為父母,兩人心情當然既興奮又開心。呢日林宥嘉出席一個歌唱比賽嘅活動,講到參加比賽嘅心得,佢認為緊張心情當然難免,不過最好盡量放鬆心情,投入演唱先係最重要。
##林宥嘉 ##歌唱比賽 ##台灣 ##緊張 ##投入 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言