Enews Official
4 個月前
32
4 個月前
32
心痛亡母生前受病魔折磨 惠英紅坦言怕檢查腦部
惠英紅媽咪生前不幸患上腦退化,為咗令大眾多啲關注呢個病,佢積極參與唔少相關活動,呢日惠英紅又以代言人身份,出席腦退化嘅活動,提到亡母當年受到嘅痛苦,佢不諱言想當心痛,但係惠英紅坦言好怕做腦部檢查。
##惠英紅 ##腦退化 ##亡母 ##腦部 ##檢查 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言