Enews Official
4 個月前
5
4 個月前
5
(國語)蕭煌奇台北舉行音樂會 大唱首本名曲掀起高潮
金曲歌王蕭煌奇當年憑一曲《你是我的眼》而爆紅,呢日佢就喺台灣舉行音樂會,即場獻唱多首金曲,掀起現場唔少高潮。蕭煌奇喺現場仲大搞氣氛,笑言全晚只會唱《你是我的眼》,唱完就完結,令台下哭笑不得。
##蕭煌奇 ##台灣 ##音樂會 ##你是我的眼 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言