Enews Official
3 個月前
13
3 個月前
13
(國語)與原島大地合作青春愛情戲 湯怡努力尋回中學時期記憶
湯怡同原島大地合演嘅新戲即將正式上映,今次電影以校園愛情故事為題,呢日佢哋接受StarTalk訪問,提到喺戲中要扮演中學生,湯怡坦言都有一定嘅壓力,怕自己造型唔夠說服力。
##原島大地 ##湯怡 ##startalk ##校園愛情 ##中學生 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言