Enews Official
4 個月前
48
4 個月前
48
bigbigshop聯乘食平D系列 喜見觀眾可網購產品
肥媽Maria Cordero同陸浩明主持嘅新一輯《食好D食平D》,又同觀眾見面,適逢播出當日就係big big shop試業大日子,喺前一日記者會上仲冇一眾藝人現身力撐。提到節目同big big shop同一日推出,肥媽同陸浩明都齊聲叫好。
##MariaCordero ##陸浩明 ##麥美恩 ##鄧佩儀 ##洪永城 ##bigbigshop ##食平D食好D ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言