Enews Official
4 個月前
20
4 個月前
20
弦樂器合奏音樂會破世界紀錄 王梓軒即席高歌助興
王梓軒一向出名鍾意音樂,唔少音樂活動都會見到佢踪影,呢日王梓軒就出席一個弘樂器合奏音樂會,當中仲會破世界紀錄,就係一大班大一齊拉小提琴演奏,王梓軒就即場獻唱助興。能夠見證世界紀錄嘅誕生,王梓軒當然覺得好興奮。
##王梓軒 ##世界紀錄 ##弘樂器合奏 ##小提琴 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言