Enews Official
4 個月前
86
4 個月前
86
與多功能老婆拍檔赴日拍外景 楊千嬅讚劇組安排有彈性
楊千嬅、黃浩然、陳庭欣及朱晨麗等,加埋一眾幕後工作人員,呢日出發往日本拍攝《多功能老婆》。多年冇拍劇嘅千嬅,大讚劇組安排妥善,安排跟拍電影有啲相近,令佢相信好快就可以投入拍攝,過程定必好順利。
##楊千嬅 ##黃浩然 ##陳庭欣 ##朱晨麗 ##多功能老婆 ##日本 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言