Enews Official
3 個月前
12
3 個月前
12
林奕匡上電台宣傳新歌 大談歌曲創作理念
林奕匡(Phil)自從早前同太太補辦完婚宴及去埋度蜜月後,返到嚟佢就開始積極投入工作,最近佢就推出新歌,呢日去到電台訪問宣傳,果然夠勤力。今次新作都係Phil嘅創作,佢仲分享創作嘅理念。
##林奕匡 ##新歌 ##創作理念 ##電台訪問 ##TVB ##bigbigchannel
留言0 則留言