Enews Official
4 個月前
13
4 個月前
13
(國語)泳兒拍攝新歌MV 呼籲珍惜與家人相處時光
泳兒一向出名聲靚,所以近年佢都已經出咗幾張Hi Fi碟,近日佢就推出新歌,今次仲請嚟台灣金曲歌王曹格為佢度身訂造,而日前泳兒仲去到中環為新歌拍MV,佢透露呢首歌主題係講及自己同家人之間嘅難忘回憶。
##泳兒 ##中環 ##新歌 ##MV ##曹格 ##家人 ##回憶 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言