Enews Official
4 個月前
20
4 個月前
20
陳怡蓉陀B近五個月少女味依舊
台灣女星陳怡蓉日前宣佈喜訊,就係即將榮升做媽咪,佢現陀b大約5個月,呢日佢以一身夏裝及高踭鞋出席活動,狀態大勇。雖然陳怡蓉已陀b約5個月,但依然少女味濃,仲話因陀b而令上圍明顯升級。
##陳怡蓉 ##台灣 ##陀b ##媽咪 ##上圍 ##升級 ##TVB ##bigbigchannel
留言0 則留言