Enews Official
2 個月前
21
2 個月前
21
泳兒拍攝新歌MV 難忘與家人美好回憶
泳兒一向出名聲靚,所以近年佢都已經出咗幾張Hi Fi碟,近日佢就推出新歌,今次仲請嚟台灣金曲歌王曹格為佢度身訂造,而日前泳兒仲去到中環為新歌拍MV,佢透露呢首歌主題係講及自己同家人之間嘅難忘回憶。
##泳兒 ##新歌 ##MV ##中環 ##家人 ##回憶 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言