Enews Official
4 個月前
594
4 個月前
594
(國語)為逆緣主題曲拍攝MV 鄭俊弘笑指現場氛圍恐怖
劇集《逆緣》自播出以嚟,收視同反應都相當理想,呢日鄭俊弘(Fred)就為主唱嘅主題曲拍MV,導演安排佢坐喺一塊殘舊嘅大鏡前唱歌,感覺陰沉,而Fred都覺得現場有如劇情有提及嘅停屍間,充滿恐怖嘅感覺。
##鄭俊弘 ##MV ##逆緣 ##恐怖 ##主題曲 ##陰沉 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言