Enews Official
4 個月前
42
4 個月前
42
(國語)新劇與鄭則仕合作 黎諾懿自爆心情緊張
黎諾懿近日同鄭則仕及邵美琪等人,開工拍攝新劇《反轉貴利王》,劇中鄭則仕扮演火爆又黑心嘅貴利王,呢日佢哋開工拍攝,黎諾懿要面對非常嚴肅嘅貴利王,難怪佢都話有啲壓力,不過能夠同前輩合作,黎諾懿話真係獲益良多。
##黎諾懿 ##邵美琪 ##鄭則仕 ##反轉貴利王 ##前輩 ##獲益良多 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言