Enews Official
4 個月前
52
4 個月前
52
喜見友人陸續做媽媽 李亞男盼早日造人成功B
李亞男同王祖藍結婚3年多,經常都被追問幾時生b,咁又難怪,因李亞男唔少好姊妹都已先後榮升媽咪,好似呢日佢出席活動時又被追問造人大計,提到日前被目睹去醫院探朋友及佢嘅初生bb,佢都坦認想沾下朋友嘅福氣,希望早日造人成功。
##李亞男 ##王祖藍 ##造人 ##生b ##TVB ##bigbigchannel
留言0 則留言