Enews Official
3 個月前
2830
3 個月前
2830
為逆緣主題曲拍攝MV 鄭俊弘指現場氛圍恐怖
劇集《逆緣》自播出以嚟,收視同反應都相當理想,呢日鄭俊弘(Fred)就為主唱嘅主題曲拍MV,導演安排佢坐喺一塊殘舊嘅大鏡前唱歌,感覺陰沉,而Fred都覺得現場有如劇情有提及嘅停屍間,充滿恐怖嘅感覺。
##鄭俊弘 ##逆緣 ##mv ##主題曲 ##恐怖 ##陰沉 ##TVB ##bigbigchannel
留言8 則留言