Enews Official
4 個月前
819
4 個月前
819
鄭俊弘譚嘉儀現身bigbigchannel 稱出埠工作時愛jam歌消磨時間
鄭俊弘(Fred)及譚嘉儀呢日拍住一齊喺big big channel開live,佢哋即場互唱對方嘅歌,又合唱一曲,網民反應相當熱烈。見Fred同嘉儀表現手到拿來,佢哋表示原來出埠工作,閒時都會抽空夾歌合唱。
##鄭俊弘 ##譚嘉儀 ##合唱 ##夾歌 ##tvb ##bigbigchannel
留言6 則留言