Enews Official
4 個月前
5
4 個月前
5
(國語)多個獎項有望入圍金曲獎 JSheon謙稱不敢奢望太多
台灣一年一度嘅金曲獎,嚟緊會6月舉行,呢日舉行記者會,公布有關詳情。網絡歌手出身嘅JSheon,多項獎項嘅入圍呼聲都好高,問到感受,JSheon表示自己首次參與金曲獎,所以絕對唔敢奢望太多。
##JSheon ##柯智棠 ##桑布伊 ##台灣 ##金曲獎 ##入圍 ##tvb ##bigbigcahnnel
留言0 則留言