Enews Official
3 個月前
5
3 個月前
5
馬東錫演專業拗手瓜選手 為逼真演繹特訓兩年
喺韓國出名係演技出色嘅馬東錫,嚟緊上映嘅新戲中扮演一名專業拗手瓜嘅選手,呢日佢同其他演員出席記者會分享拍攝點滴。唔好以為拗手瓜係遊戲,喺某啲國家係一種認可嘅運動,為咗效果迫真,馬東錫事前接受特訓長達兩年。
##馬東錫 ##權律 ##韓藝璃 ##韓國 ##拗手瓜 ##特訓 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言