Enews Official
3 個月前
20
3 個月前
20
結婚七周年紀念日平淡度過 侯佩岑將去旅行補祝
侯佩岑早前為老公誕下第二個囝囝,但不幸小朋友患上新生兒溶血症,經常要輸血,雖然好心痛,但侯佩岑表現一向好正能,呢日佢出席活動,講到今年係結婚7周年,不過佢認為平淡是福,稍後只去旅行補祝,唔會大搞。
##侯佩岑 ##台灣 ##結婚周年 ##旅行 ##補祝 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言