Enews Official
4 個月前
35
4 個月前
35
梁嘉琪再主持健康節目 預告將分享不同偏方
梁嘉琪經常擔任主持及活動司儀,其中觀眾印象最深當然係《學是學非》,呢日嘉琪又為活動做司儀,而佢又似乎同健康嘅活動同議題特別有緣,嚟緊嘉琪又主持健康節目,佢透露會分享唔同偏方嘅食療。
##梁嘉琪 ##司儀 ##主持 ##健康 ##偏方食療#節目 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言