Enews Official
3 個月前
28
3 個月前
28
錢小豪偕兩兒子行善 龐景峰分享昔日扒龍舟趣事
錢小豪一向同兩個囝囝龐景峰及錢穎德,感情要好,呢日三父子一齊出席活動行善,幫助弱能人士感受扒龍舟嘅樂趣,果然善心爆棚,又可以當係親子活動。而龐景峰席間更分享昔日扒龍舟嘅趣事。
##錢小豪 ##龐景峰 ##錢穎德 ##行善 ##扒龍舟 ##父子 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言