Enews Official
4 個月前
63
4 個月前
63
與張可頤多年未有聯絡 張家輝笑稱從報道留意對方動態
張家輝自導自演嘅電影好快上映,今次佢搵咗好耐冇合作過嘅張可頤合作,佢哋一齊接受StarTalk嘅訪問,家輝表示私下真係已有好多年冇聯絡張可頤,佢講笑話平時都只係從傳媒報道中得知對方近況。
##張家輝 ##張可頤 ##startalk ##合作 ##報道 ##自導自演 ##聯絡 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言