Enews Official
4 個月前
35
4 個月前
35
(國語)出席關注乳癌活動 陳秋霞分享抗癌經歷
前年不幸患上乳癌嘅陳秋霞,幸好接受治療後已經康復,喺吉隆坡休養,佢日前嚟到香港出席一個有關乳癌嘅活動,以過來人身份分享抗癌經歷。陳秋霞透露當日得知患乳癌,未有好徬徨,皆因身邊有好醫生及家人嘅支持。
##陳秋霞 ##乳癌 ##抗癌經歷 ##康復 ##過來人 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言