Enews Official
4 個月前
19
4 個月前
19
前成員正雅與籃球選手結婚 獲多位前隊友當婚禮姊妹
韓國女團After School前成員之正雅,早年已公開同圈外籃球員拍拖,共譜姊弟戀。呢日正雅終於升呢嫁作人婦,兩人喺酒店舉行婚禮,而After School嘅一班好姊妹亦有出席祝賀正雅,一對新人受訪時更大方錫錫,相當恩愛。
##正雅 ##afterschool ##結婚 ##籃球員男朋友 ##婚宴 ##好姊妹 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言