Enews Official
5 個月前
92
5 個月前
92
著名影星雷震設靈 姜大衞等圈中好友到場弔唁
喺五、六十年代,有憂鬱小生之稱嘅影星雷震,日前不幸與世長辭,家人呢日為佢設靈,現場播放當年雷震有份演出電嘅片段,令人不勝唏噓。姜大衞、丁羽及劉偉強等都有到靈堂,送別老友。
##姜大衞 ##丁羽 ##劉偉強 ##雷震 ##憂鬱小生 ##電影 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言