Enews Official
4 個月前
25
4 個月前
25
全心全意投入拍攝新戲 徐若瑄指角色難度高
徐若瑄早年結婚及誕下囝囝Dalton後,一直專心做家庭煮婦,只係間中出席活動,不過最近佢就接拍咗一套新戲。徐若瑄以一身白色造型出席記者會,佢表示一早已將囝囝交畀家人照顧,因為佢希望可以全心全意拍攝新戲,唔好令觀眾失望。
##bigbigchannel ##徐若瑄 ##鄭人碩 ##台灣 ##新戲 ##囝囝 ##家人 ##照顧 ##投入 ##tvb
留言0 則留言