Enews Official
3 個月前
14
3 個月前
14
劉亞仁分享參演新戲原因 指劇本給予極大發揮空間
韓國男星劉亞仁早前負面新聞同是非不絕,皆因有傳佢唔去專心醫治骨瘤為逃兵役,結果搞到佢同網民對罵,不過佢似乎唔多在意,呢日同美籍韓裔演員Steven Yeun及全鍾瑞等出席新劇記者會,佢表示今次角色有好大發揮空間。
##bigbigchannel ##劉亞仁 ##StevenYeun ##全鍾瑞 ##韓國 ##兵役 ##骨瘤 ##角色 ##發揮 ##TVB
留言0 則留言