Enews Official
4 個月前
111
4 個月前
111
兒子獲娛樂公司邀試鏡 姜大衞支持囝囝自由發展
姜大衞(John哥)、陳山聰及糖妹等,為熱播劇集《逆緣》宣傳,喺劇中扮演縮骨老竇嘅John哥,令觀眾又愛又恨。近日有指John哥位就快大學畢業嘅乖仔,獲娛樂公司睇中邀試鏡,John哥表示一切由個仔自己決定。
##bigbigchannel ##姜大衞 ##陳山聰 ##糖妹 ##逆緣 ##兒子 ##試鏡 ##大學畢業 ##TVB
留言0 則留言