Enews Official
3 個月前
24
3 個月前
24
(國語)周柏豪作客bigbigchannel 笑言被歌迷問題難倒
雖然周柏豪忙於拍劇集《多功能老婆》,不過佢都冇唔記得唱歌,近日佢就出新歌《男人背後》,呢日佢仲喺big big channel開live,除咗分享7樣嘅貼身用品之外,仲預告再會有新歌面世。
##周柏豪 ##新歌 ##男人背後 ##貼身用品 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言