Enews Official
3 個月前
54
3 個月前
54
(國語)傳兒子有意入行 姜大衞尊重其決定
姜大衞(John哥)、陳山聰及糖妹等,為熱播劇集《逆緣》宣傳,喺劇中扮演縮骨老竇嘅John哥,令觀眾又愛又恨。近日有指John哥位就快大學畢業嘅乖仔,獲娛樂公司睇中邀試鏡,John哥表示一切由個仔自己決定。
##bigbigchannel ##糖妹 ##陳山聰 ##姜大衞 ##逆緣 ##兒子 ##乖仔 ##大學畢業 ##試鏡 ##tvb
留言3 則留言