Enews Official
3 個月前
12
3 個月前
12
(國語)與Lulu出席活動 孟耿如大爆對方缺點
可以同好姊妹一齊工作出活動,真係可以話係予工作於娛樂,好似孟耿如同LuLu喺台灣孖住現身活動,佢哋喺現場吵吵鬧鬧,令氣氛更熬鬧更愉快。而孟耿如同LuLu即場大談大家成為好姊妹嘅經過,仲分享對方優點。
##孟耿如 ##Lulu ##台灣 ##好姊妹 ##優點 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言