Enews Official
4 個月前
58
4 個月前
58
(國語)李佳芯抱怨拍劇沒時間休息 即將赴深圳拍劇三星期
李佳芯(Ali)抽空出席水晶活動,同場仲有文詠珊(Janice Man)及彭慧中等。近日忙於拍新劇《白色強人》嘅Ali,幾乎日日都要開工,冇 咩休息時間,Ali仲透露嚟緊要返深圳三個星期拍攝。而Janice Man亦有回應前老闆黎明榮升老竇一事。
##tvb ##李佳芯 ##文詠珊 ##彭慧中 ##水晶活動 ##白色強人 ##休息 ##深圳 ##黎明 ##老竇 ##bigbigchannel
留言0 則留言