Enews Official
4 個月前
73
4 個月前
73
(國語)節目街坊廚神再拍續集 主持嘉賓齊集上海拍攝外景
一見到金剛同小儀,就知《街坊廚神》又再返嚟,近日佢哋都忙於四出拍攝,金剛同小儀仲請埋龔嘉欣及謝東閔齊齊返到上海覓食。小儀表示今次已嚟到第5輯,稍後仲會去到一個神秘地方,介紹美食畀觀眾。
##阮小儀 ##金剛 ##謝東閔 ##龔嘉欣 ##街坊廚神 ##上海 ##美食 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言