Enews Official
4 個月前
49
4 個月前
49
(國語)bigbigchannel陸續推出多項新功能 藝人滿腹大計送驚喜
去年TVB推出big big channel,直至依家用戶已超過300萬人,噚日舉行記者會公布推出多項新功能,現場亦有多位藝員出席,包括陳展鵬、馬國明、唐詩詠、王浩信及黃心穎等,而佢哋都已經有唔少構思,向網民送驚喜。
##眾藝人 ##bigbigchannel ##tvb ##新功能 ##記者會
留言0 則留言