Enews Official
4 個月前
15
4 個月前
15
孟耿如分享與Lulu結緣因由
可以同好姊妹一齊工作出活動,真係可以話係予工作於娛樂,好似孟耿如同LuLu喺台灣孖住現身活動,佢哋喺現場吵吵鬧鬧,令氣氛更熬鬧更愉快。而孟耿如同LuLu即場大談大家成為好姊妹嘅經過。
##Lulu ##孟耿如 ##台灣 ##好姊妹 ##TVB ##bigbigchannel
留言0 則留言