Enews Official
4 個月前
30
4 個月前
30
(國語)宋米秦懷孕後首度出席活動 自嘲懷孕後記憶力變差
台灣前組合Dream Girls成員之一嘅宋米秦,早前宣佈懷孕,可喜可賀。呢日佢以吊帶連身裙,自公布有孕後首度公開出席活動,體型依然纖瘦,宋米秦透露目前體重只係重咗一公斤,但佢就表示懷孕後記憶力明顯變差。
##宋米秦 ##台灣 ##懷孕 ##DREAMGIRLS ##記憶力 ##tvb ##bigbigchannel
留言0 則留言