Enews Official
5 個月前
29
5 個月前
29
(國語)張家輝上海宣傳新戲 自爆當年離開警隊原因
張家輝自導自演嘅電影,好快會上映,日前佢去到上海宣傳,今次戲中佢扮演卧底警察,當中有唔少動作戲份,都相當吃力。家輝演警察入型入格,唔知關唔關佢入行前曾做過警察有關,記者會上佢有講返當年點解會離開警隊。
##張家輝 ##上海 ##電影宣傳 ##警察 ##卧底 ##tvb ##bigbigchannel
留言1 則留言